Περιλαμβάνονται η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, η παιδική και η εφηβική ηλικία, η άθληση, η χορτοφαγία και η νηστεία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η διατροφή εξατομικεύεται ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κάλυψη των επιπρόσθετων διατροφικών αναγκών.

Διατροφικές Συμβουλές & Άρθρα

Διατροφή και Σχολική Απόδοση

Οι διατροφικές συνήθειες, μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του διαβάσματος και την καλή ανταπόκριση στη δοκιμασία των εξετάσεων.

© Copyright 2019, All rights reserved