Υπάρχει η δυνατότητα λιπομέτρησης, και συγκεκριμένα η τμηματική ανάλυση της σύστασης του σώματος (ξεχωριστά για κάθε σημείο του σώματος) με μηχάνημα βιοηλεκτρικής εμπέδησης τελευταίας τεχνολογίας και η επεξήγηση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, η μέτρηση σωματικού βάρους πραγματοποιείται σε κάθε συνεδρία με ζυγαριά ακριβείας.

Διατροφικές Συμβουλές & Άρθρα

Διατροφή και Σχολική Απόδοση

Οι διατροφικές συνήθειες, μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του διαβάσματος και την καλή ανταπόκριση στη δοκιμασία των εξετάσεων.

© Copyright 2019, All rights reserved