Λήψη αναλυτικού ιστορικού

Αρχικά λαμβάνεται ένα αναλυτικό ιστορικό, στο οποίο εκτός από τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση για τις διατροφικές συνήθειες αλλά και τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου.

Εκτίμηση βασικού μεταβολικού ρυθμού

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της σωματικής σύστασης (λιπομέτρηση) και η κλινική διαιτολόγος είναι πλέον σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια το βασικό μεταβολικό ρυθμό και τις διατροφικές ανάγκες, προκειμένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι.

Σύνταξη εξατομικευμένου διαιτολογίου

Συντάσσεται ένα εξατομικευμένο αναλυτικό δεκαπενθήμερο διαιτολόγιο. Σε 2 εβδομάδες γίνεται αξιολόγηση της πορείας αλλά και συντάσσεται ένα καινούριο δεκαπενθήμερο διαιτολόγιο, προσαρμοσμένο στις νέες διατροφικές ανάγκες.

Σε κάθε συνεδρία, η κλινική διαιτολόγος παρέχει και συγκεκριμένες γενικές πληροφορίες που στοχεύουν στη διατροφική εκπαίδευση του ατόμου.

Όταν επιτευχθούν οι στόχοι, η κλινική διαιτολόγος συντάσσει μηνιαία διαιτολόγια για τη διατήρηση της απώλειας βάρους και κατόπιν προσφέρει καθαρά συμβουλευτικές υπηρεσίες κάθε 3 μήνες.

Διατροφικές Συμβουλές & Άρθρα

Διατροφή και Σχολική Απόδοση

Οι διατροφικές συνήθειες, μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του διαβάσματος και την καλή ανταπόκριση στη δοκιμασία των εξετάσεων.

© Copyright 2019, All rights reserved